sluiten
Lees hier belangrijke corona informatie

Huisartsenpraktijk Someren

Huisartsenpraktijk Someren

Postelpark 1
5711 JE Someren

Telefoonnummers:

Praktijknummer: 0493-497010
Huisartsenpost (avond/nacht/weekend): 0900-8861
Spoed: 0493 - 497010 (toets 1) 0f 0493- 473805

Openingstijden

Maandag tm vrijdag 8.00-13.00 en 14.00-17.00
13.00-14.00 lunchpauze (Voor spoed wel bereikbaar)

Uw gegevens

Uw gegevens

Uw medische gegevens elektronisch delen, alleen met uw toestemming!

Huisartsen en Apothekers gaan regionaal gebruik maken van de zorginfrastructuur van het Landelijk Schakel Punt (LSP). Hierdoor wordt het mogelijk om op een veilige manier elektronisch gegevens uit te wisselen.

Het doel hiervan is om de kwaliteit van de zorg te verhogen door de kans op fouten te verkleinen.

Dit is vooral erg belangrijk als u zorg nodig heeft van een andere arts dan uw eigen huisarts of medicijnen van een andere (dienst)apotheek.

De apotheek krijgt inzage in uw belangrijke gezondheidsproblemen, medicatiegebruik, bekende allergieën en intoleranties (dit zijn medicijnen waar u allergisch voor bent of eerder bijwerkingen op hebt gekregen). Daarnaast een beperkt deel van het dossier van uw eigen huisarts (laatste 5 contacten of 4 maanden).

Uw huisarts en apotheek mogen alleen gegevens uitwisselen als u daar toestemming voor geeft! Andere zorgverleners kunnen de gegevens alleen inzien als dat voor uw behandeling nodig is.

Uw toestemming dient u vooraf kenbaar te maken, anders zijn de gegevens niet beschikbaar als het onverwacht nodig mocht zijn.

U kunt deze toestemming regelen via uw huisartsenpraktijk of apotheek.

Hier kunt u een toestemmingsformulier krijgen en na invulling ook weer inleveren.
Per toestemmingsformulier kunt u aangeven voor welke personen die toestemming geldt en welke zorgverleners de gegevens mogen gaan uitwisselen.

Ook kunt u zelf toestemming regelen via de website: www.ikgeeftoestemming.nl