sluiten
Lees hier belangrijke corona informatie

Huisartsenpraktijk Someren

Huisartsenpraktijk Someren

Postelpark 1
5711 JE Someren

Telefoonnummers:

Praktijknummer: 0493-497010
Huisartsenpost (avond/nacht/weekend): 0900-8861
Spoed: 0493 - 497010 (toets 1) 0f 0493- 473805

Openingstijden

Maandag tm vrijdag 8.00-13.00 en 14.00-17.00
13.00-14.00 lunchpauze (Voor spoed wel bereikbaar)

Privacy en Klachten Regeling

Onze praktijk heeft een Privacy Reglement.
Hierin staat beschreven dat alle medewerkers van de praktijk zorgvuldig omgaan met medische gegevens. Ook staat beschreven dat wij geheimhouding betrachten ten aanzien van uw medische gegevens en alleen met uw toestemming gegevens delen met andere zorgverleners. U kunt ons vragen om inzage in uw medische gegevens, u heeft hier recht op. U kunt dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan huisartsenpraktijk Someren.


Onze praktijk heeft een Klachten Regeling.
Indien u een klacht heeft over de praktijk of over een medewerker van de praktijk, dan nodigen wij u uit om de klacht op te schrijven op een klachten formulier dat u bij de balie kunt vragen aan de assistente. Wij zullen uw klacht dan zorgvuldig bekijken, dit intern bespreken en met u hierover in gesprek gaan.
De praktijk heeft ook een intern meldingsformulier voor fouten. De medewerkers van de praktijk  beschrijven hierop zelf zaken die niet goed zijn gelopen en dit wordt in het team besproken. Zo willen wij een steeds betere kwaliteit leveren in de zorg aan u.

Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris via stichting klachten & geschillen eerstelijns zorg (SKGE). Via de website van SKGE kunt u hierover meer informatie vinden of neem de folder in de wachtruimte van de praktijk mee.